Zakelijke rekening

Speciaal voor bedrijven zijn er aangepaste rekeningen. Deze rekeningen wijken af van particuliere rekeningen omdat bedrijven andere noden en wensen hebben.
Zo zal een bedrijf bij een zichtrekening een snelle afhandeling van de betalingen hoger waarderen dan een aantrekkelijke interest. Ook heeft een bedrijf meer behoefte aan goede contacten met zijn bankier dan een particulier.

Algemeen kan gesteld worden daar waar een bedrijf meer waarde hecht aan de dienstverlening en service, een particulier eerder gericht is op de interest.

Zichtrekening

zakelijke rekeningEerst en vooral zijn er de zakelijke zichtrekeningen. Banken bieden steeds een pakket aan voor ondernemers met daarin een zakelijke rekening, de mogelijkheid tot internetbankieren en een betaalpas. Dit pakket is steeds aan te passen met extra betaalmethoden, zoals een kredietkaart en een kredietlijn.

Afhankelijk van de bank wordt hier een bepaald bedrag voor aangerekend dat varieert van 40 tot 75 euro en meer. Hierbij is het noodzakelijk om de afweging te maken tussen lage kosten of hoge graad van service. Sommige banken zijn bekend om hun snelle afhandeling van betalingen waar een hogere abonnementsprijs tegenover staat, terwijl andere banken lagere kosten aanrekenen maar meer tijd nodig hebben om betalingen te verwerken.

Interessant voor startende ondernemers zijn de starterspakketten.
Bepaalde banken bieden startende ondernemingen voordelige tarieven aan bij het openen van een zichtrekening. Hiernaast zijn er ook ondersteunende diensten die de ondernemers kunnen begeleiden bij het opstarten van een bedrijf of strategisch advies kunnen geven. Deze worden bij sommige banken ook aangeboden.

Spaarrekening

Naast een zichtrekening is er steeds de mogelijkheid om een spaarrekening te openen.
In tegenstelling tot een zichtrekening is een spaarrekening gratis te openen daar een spaarrekening bedoeld is om geld voor een langere termijn bij de financiële instelling te plaatsen.

Elke bank heeft zo verschillende soorten spaarrekeningen met verschillende eigenschappen. Zo kunnen er verschillen zijn qua minimuminleg, interestberekening en -uitkering en variabele additionele rente en tijdelijke acties.

Voordelen

Het openen van een spaarrekening heeft voor- en nadelen. Eén van de grote voordelen van een spaarrekening is dat de mogelijkheid ontstaat om geld te plaatsen dat later gebruikt kan worden om in te spelen op bepaalde opportuniteiten, of dat dient als buffer voor onvoorziene uitgaven.zakelijke rekening

Door de hogere interestvoet van een spaarrekening is deze hier beter geschikt voor dan het geld op de zichtrekening te laten staan. Ook blijft het overzicht beter behouden als de liquide middelen gescheiden zijn op basis van het doel: buffers op de spaarrekening en het werkkapitaal op de zichtrekening.

Nadelen

Een nadeel van een spaarrekening is de beperkte opbrengst.
Om efficiënt gebruik te maken van de financiële middelen moet een afweging gemaakt worden tussen de grootte van de buffer, en financiële opportuniteiten. In de praktijk kan het voorkomen dat het interessanter is om het geld op de spaarrekening aan te wenden om een betalingskorting te verkrijgen bij een leverancier.
Ook kan een kleinere buffer resulteren in minder behoefte aan vreemd vermogen, waar bijgevolg minder interesten op betaald moeten worden en dit een positief effect heeft op het ondernemingsresultaat. Voor meer informatie omtrent deze problematiek verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar de financiële literatuur.

Spaardeposito’s

Als laatste instrument met hoge liquiditeit is er het zakelijke spaardeposito. Hierbij kan een onderneming een bepaald bedrag voor een bepaalde termijn aan een bepaalde interest sparen op de bank.

Een zakelijk spaardeposito is identiek aan een particulier deposito, al ligt de minimuminleg bij een zakelijk spaardeposito vaak hoger. Voor de voor- en nadelen van een zakelijk spaardeposito wordt verwezen naar de voor- en nadelen van de spaarrekening, daar deze identiek zijn.