Spaarrekening in het buitenland

Spaarrekening

In economisch onzekere tijden grijpen mensen massaal terug naar een spaarrekening. Op die manier staat het geld veilig, is het op elk moment opneembaar en brengt het iets op, ook al is het rendement minimaal. Steeds wordt gepoogd het rendement te maximaliseren door een spaarboekje te zoeken met een zo hoog mogelijk rendement. Dankzij het internet is het mogelijk om het geld te transfereren naar een buitenlandse spaarrekening, die soms een hoger rendement hebben. Is dit, ondanks het hogere rendement, verstandig?

De beslissing om een rekening in het buitenland te openen, moet gebaseerd zijn op enkele factoren

Rentevoet, wisselkoersen, kosten en de lokale economie

De rentevoet is meestal per land anders. Daar de rentevoet de economische omstandigheden in dat bepaald land of werelddeel weerspiegelt, kunnen hierdoor grote verschillen ontstaan. Hierdoor ontstaan er situaties waarbij de rentevoet in een ander land 3-4% hoger ligt dan in eigen land.
Op het eerste zich is het interessant om een rekening te openen in dat land om het spaargeld daar te plaatsen. Toch zijn er enkele bemerkingen.

Zoals eerder gesteld zijn de rentevoeten een weerspiegeling van de lokale economische omstandigheden. Dit maakt dat de omstandigheden daar kunnen veranderen zonder dat dit in eigen land opgemerkt wordt. Daarom is het belangrijk om de economische situatie in het ander land nauwgezet te volgen naast de verwachtingen omtrent de rentevoet.
Deze is variabel en kan bijgevolg eenvoudig verhoogd of verlaagd worden.

Bovenop deze economische verschillen werken sommige landen met een andere munt, waardoor het geld eerst geconverteerd moet worden naar deze munt. Dit resulteert enerzijds in kosten om het geld te wisselen, en anderzijds voor een wisselkoersrisico. Zo kan het gebeuren dat de extra rente volledig tenietgedaan wordt door een depreciatie van de vreemde munt. In het ergste geval maakt u zelfs verlies door de schommelingen van de wisselkoers.

Het risico op devaluatie hangt af van het land waar u een buitenlandse spaarrekening wenst te openen.
Geef daarom de voorkeur aan stabiele landen omdat de wisselkoersschommelingen bij deze landen kleiner zijn dan bij landen die afhankelijk zijn van bepaalde activiteiten, of die interne conflicten kennen.

Juridische aspecten

Naast de economische aspecten is het eveneens belangrijk het juridisch kader van het land in kwestie te bekijken. Binnen de Europese Unie geeft dit geen noemenswaardige problemen vanwege de vrijheid van kapitaal– en personenverkeer. Landen buiten de Europese Unie laten in sommige gevallen niet toe dat niet-ingezetenen van dat land een rekening openen.

Indien het toegelaten is om een rekening te openen, zijn er ook nog de fiscale verschillen. Fiscale regels in het land kunnen significant afwijken. Belangrijke topics in de fiscale wetgeving zijn het aangeven van de intresten in het land in kwestie en in het eigen land, eventuele roerende voorheffing die u moet betalen en de bescherming van het spaargeld.
Vooral de bescherming is belangrijk daar niet elk land dezelfde mate van bescherming kent.

Conclusie

Hoewel het openen van een buitenlandse spaarrekening vaak aantrekkelijk lijkt op het eerste zich, is steeds enige voorzichtigheid noodzakelijk. Naast het verschil in spaarrente is het ook belangrijk om de juridische en fiscale structuur van het land in kwestie te bekijken. Hierna is een inschatting van het wisselkoersrisico en relevante kosten noodzakelijk. De verschillen in de Europese Unie zijn steeds minimaal dankzij het vrije kapitaalverkeer, de gemeenschappelijke munt en het beleid dat op vele vlakken reeds op Europees niveau wordt gevoerd.

Ontwikkelingslanden daarentegen kennen vaak deze stabiliteit niet, hetgeen weerspiegeld wordt in de fluctuacties van de wisselkoers het minimale of zelfs gebrekkige juridisch kader. Bij het plaatsen van spaargeld in dergelijke landen, is steeds een diepgaande analyse noodzakelijk waarbij voorzichtigheid geboden is.