Kinderspaarrekening

kinderspaarrekeningElke geboorte is een heuglijke gebeurtenis. Om de toekomst van het kind te waarborgen, of om deze bij zijn achttiende verjaardag een steun in de rug te geven, openen veel ouders en grootouders een baby- of kinderspaarrekening. Alle banken spelen hier op in door het aanbieden van speciale rekeningen.
Hierbij wordt een hogere interest, een bonusrente op de verjaardag van het kind en andere extra’s geboden.

Eerst is het belangrijk om te bepalen of een kinderspaarrekening daadwerkelijk geschikt is. Indien bij de geboorte een groot bedrag belegd wordt, kan een spaardeposito aantrekkelijker zijn omdat dan een hogere vaste rente aangeboden wordt. Indien geopteerd wordt voor maandelijks of vrij sparen is een kinderspaarrekening interessanter. Deze beslissing hangt samen met de beschikbaarheid van het geld.

Indien gekozen wordt om het geld te laten staan tot de vervaldag zijn deposito’s geschikt, terwijl kinderspaarrekeningen beter passen bij personen die ook tussentijds over het geld willen beschikken.

Op wiens naam ?

Een tweede belangrijke beslissing is verbonden met het kind zelf. Wordt de kinderspaarrekening geopend op zijn naam, of op die van de ouders. Deze beslissing is van belang op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Als de spaarrekening op het kind zijn naam staat, verliezen de ouders of grootouders alle controle over de spaarrekening. Indien de spaarrekening in eigen beheer gehouden wordt, kan u zelf kiezen om de rekening op die moment over te dragen of deze in eigen beheer te houden.

Zo kan u ervoor zorgen dat het geld nuttig besteed wordt in plaats van het te laten besteden aan overbodige aankopen. Een nadeel van het in eigen beheer houden van de rekening is dat het kind successierechten moet betalen op het spaargeld als het bedrag de vrijstelling van 19 000 euro overstijgt, indien de ouders of grootouders sterven voor de rekening is overgedragen. Een oplossing om de rekening op naam van het kind te zetten zonder controle te verliezen is een Beschikking Eigen Middelen. Met deze beschikking kan u de rekening op naam van het kind zetten, en aangeven vanaf welke leeftijd het kind toegang krijgt tot dit spaargeld.

Spaartegoeden op een kinderspaarrekening worden bij de ouders of grootouders belast met de vermogensbelasting. Om deze vermogensbelasting te vermijden, kan gekozen worden om de stortingen te bestempelen als schenkingen.

Iedere ouder kan zijn kinderen eenmalig een groot bedrag en jaarlijks een kleiner bedrag schenken zonder hierop belastingen te betalen. Zolang de bedragen bovendien de vrijstellingen niet overschrijden, zijn deze schenkingen belastingvrij.

Spaar- en studieplan

Naast een kinderspaarrekening en -deposito bestaat ook de mogelijkheid tot het beleggen in een spaar- en studieplan. Ondanks de naam is een spaar- en studieplan geen spaarrekening maar een verzekering waar je periodiek premies voor betaalt. Het ingelegde bedrag wordt vervolgens belegd ( na aftrek van de kosten). In tegenstelling tot een spaarrekening is er geen gegarandeerde interest. Hierdoor kan het rendement hoger of lager liggen dan een spaarrekening. Op de einddatum van het product wordt dan het gehele bedrag uitgekeerd.

Ondanks de mogelijkheid tot een hoger rendement zijn er nadelen verbonden aan een spaar- en studieplan.

Eerst en vooral is er geen belastingvoordeel meer op deze verzekering. Het spaar- en studieplan wordt daarom belast in box3.

Een tweede nadeel zijn de hoge kosten. Het hogere rendement wordt vaak afgeroomd door allerlei verschillende kosten. Dit kan zo ver gaan dat het rendement van een spaar- en studieplan lager uitvalt dan deze van een kinderspaarrekening.

Een derde en laatste punt is dat er meestal een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld is aan het spaar- en studieplan. Door deze overlijdensrisicoverzekering wordt het geld van deze verzekering uitgekeerd aan de nabestaanden indien de persoon in kwestie te overlijden komt voor de einddatum.