Keuze internet spaarbank

spaarbankSpaarbank

Een internet spaarbank is ideaal om spaargeld naar over te hevelen, waarbij alle financiële zaken, die met een spaarrekening gepaard gaan online afgehandeld kunnen worden. In Nederland zijn er meerdere internet spaarbanken actief, die elk andere voorwaarden hanteren ten aanzien van bijvoorbeeld de rentevergoeding en de mogelijkheid om het spaargeld vrij op te nemen van de internet spaarbank.

Een voorbeeld van een internetspaarbank, die op de Nederlandse markt actief is betreft Raisin en Binck. Ook de Bank of Scotland heeft een Nederlandse internet spaarbank geopend, waar consumenten hun geld op de spaarrekening kunnen zetten.

Het is zeker de moeite waard om de verschillende internet spaarbanken eens met elkaar te vergelijken, zodat natuurlijk het beste rendement gehaald kan worden.

Keuze internet spaarbank

Waarom voor een internet spaarbank kiezen als er bij de eigen bank ook mogelijkheden zijn om het geld via internetbankieren op de spaarrekening te zetten? Bij een internet spaarbank kunnen de voorwaarden, zoals de hoogte van het rentepercentage de doorslag geven om een keuze te maken voor een internet spaarbank.
Een hogere rentevergoeding kan gegeven worden doordat een internetspaarbank met minder structurele kosten te maken heeft.

Rente of Service

Een kantoor waar consumenten zich persoonlijk kunnen melden, kan bijvoorbeeld ontbreken en de dienstverlening verloopt dan ook voornamelijk via internet of door de mogelijkheid telefonisch contact op te nemen. Internet spaarbanken onderscheidt zich dan ook van de reguliere banken en daardoor kan er een aantrekkelijke rentevergoeding worden geboden. Het is wel verstandig om rekening te houden met de mogelijkheid om het spaargeld altijd vrij op te nemen, zodat u zelf de controle over het spaargeld kunt behouden.