Internetsparen

De internetspaarrekening: Een overzicht

Een internetspaarrekening is een speciale vorm van een spaarrekening. Bij een internetspaarrekening heeft u niet dezelfde faciliteiten als bij een gewone spaarrekening. Zo kunt u geen rekeninguittreksels uitprinten in het bankkantoor, en geen overschrijvingen afgeven aan het loket. In ruil hiervoor krijgt u een hogere spaarrente op uw spaarrekening, omdat de bank minder kosten heeft qua personeel en gebouwen.

De voor- en nadelen van een internetspaarrekening

internetsparenDoordat een internetspaarrekening in essentie een gewone spaarformule is, heeft deze internetspaarrekening dezelfde voor- en nadelen als een gewone spaarrekening.

De belangrijkste voordelen zijn verbonden met de vrijheid van de spaarrekening. Zo kan u geld storten en geld opnemen wanneer u dit wenst. De filosofie achter een spaarrekening is dat u het geld hierop langer laat staan als een zichtrekening, dewelke voor alledaagse verrichtingen gebruikt wordt. Hierdoor ligt de rente van een spaarrekening hoger dan de rente van een zichtrekening. Ook bestaan er spaarrekeningen die u belonen met extra rente als u het geld voor een bepaalde periode op uw spaarrekening laat staan.

De nadelen van een spaarrekening situeren zich dan weer op het vlak van de opbrengst. Andere vormen van sparen, zoals spaardeposito’s, hebben een hogere opbrengst dan een spaarrekening.

Ook ligt de rente van een spaarrekening niet vast. Hierdoor kan de bank steeds beslissen om de rente te doen stijgen of te doen dalen, waardoor er nooit zekerheid is over de spaarrente. Wel is het zo dat de spaarrente bijna altijd boven de inflatie ligt. Zo wordt het geld dat u op een spaarrekening hebt staan, niet minder waard ten gevolge van de inflatie.

De alternatieven van een spaarrekening

De alternatieven hangen af van de spaarder in kwestie, meer bepaald over het bedrag, de periode waarin het geld gespaard of belegd kan worden, en het risicoprofiel.

Eén van de veiligere en bekende producten is een spaardeposito. Hierbij stort u een bepaald bedrag tegen een voorafbepaalde rente voor een bepaalde duur. Vanwege het feit dat u het geld voor lange tijd vast zet, krijgt u een hogere rente dan op een spaarrekening. Het nadeel hiervan is dat het een vaste rente betreft. Veranderingen qua rentevoet hebben geen effect op uw deposito. Dit is positief is als de rente verder daalt, maar kan negatief zijn als de rente weer begint te stijgen.

Obligaties

Een tweede optie zijn obligaties. Deze kunnen uitgegeven zijn door de overheid, een bank of een bedrijf. Het rentepercentage is verschillend voor elke obligatie. Hierbij wordt er gekeken naar de rating van de emittent, de risicovrije interestvoet en de duurtijd van de obligatie. In het algemeen kan gesteld worden dat de interest op een obligatie positief correleert met het risico dat er niet terugbetaald wordt. Een risicovol bedrijf zal daardoor een hogere rente moeten betalen bij de uitgifte van obligaties. Andere obligaties, zoals staatsobligaties, zijn dan weer relatief veilig, hetgeen zich vertaald in een lagere rentevoet.

Belegging

Een laatste optie is het geld te beleggen in aandelen en afgeleide producten. Dit is de meest risicovolle optie. De mogelijke opbrengsten liggen hoger als een spaarrente, maar de kans op verliezen is ook reëel. Investeren in aandelen wordt daarom enkel aangeraden als u een bedrag heeft dat u voor lange termijn kan investeren.
Ook een gedegen kennis is noodzakelijk, zou  men deze niet bezitten en alsnog willen beleggen kan men altijd nog laten beleggen door een externe partij.

Handelsnetwerk

Neem als voorbeeld eToro, een handelsnetwerk dat zich al sinds 2007 bezig houdt met de financieel technische dienstverlening.
eToro werkt wereldwijd en heeft daardoor al miljoenen geregistreerde gebruikers die van eToro’s innovatieve handels- en beleggingsinstrumenten gebruik kunnen maken.

Bij eToro heeft u de mogelijkheid om te beleggen in diverse zaken als, grondstoffen, valuta, aandelen (waaronder Intel, Apple, Amazon, HP en Tesla) en Bitcoins, maar ook Cryptovaluta zoals ethereum, ripple, litecoin en nog vele andere soorten, kijk hier voor alle markten. Voor beginners en ook experts bieden zij vele functies op het mobiele en online handels platform, waaronder “CopyPortfolios“; kant en klare beleggingsstrategieën welke direct door u gebruikt kunnen worden.

Als u een account opent krijgt u alle mogelijke hulp en een demo-account met een waarde van $100.000, hiermee kunt u experimenteren en oefenen om het systeem onder de knie te krijgen en als u echt gaat beleggen zo weinig mogelijk risico te lopen. Maar let op, beleggen blijft risicovol en kan hoge risico’s met zich meebrengen.

Voor mensen die deze risico’s niet wensen te nemen is het openen van een spaarrekening ideaal. De opbrengst ligt significant lager, maar verliezen zijn uitgesloten.
Daarentegen mist u ook de spanning van het handelen en beleggen en de mogelijkheid van het maken van een grote financiële klapper.